image description

Vinnustaðanámssjóður

Vinnustaðanámssjóður er starfræktur samkvæmt lögum nr. 71/2012 um vinnustaðanámssjóð. Markmið styrkja til vinnustaðanáms eða starfsþjálfunar er að hvetja fyrirtæki og stofnanir til þess að taka við nemendum sem stunda vinnustaðanám sem hluta af námi á framhaldsskólastigi og gera þeim kleift að ljúka tilskildu vinnustaðanámi samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla. Styrkir til vinnustaðanáms eru veittir á grundvelli ákvörðunar um framlög á fjárlögum hvers árs. 

Markmiðið með styrkjunum er að hvetja fyrirtæki og stofnanir til þess að taka við nemendum sem stunda vinnustaðanám sem hluta af námi á framhaldsskólastigi og gera þeim kleift að hefja og/eða ljúka því. Rétt til að sækja um styrk eiga fyrirtæki eða stofnanir sem bjóða vinnustaðanám sem fer fram samkvæmt ákvæðum aðalnámskrár framhaldsskóla og hafa á að skipa hæfum tilsjónaraðila sem ber ábyrgð á námi nemanda á vinnustað. Umsækjendur skulu uppfylla almenn skilyrði gildandi reglugerðar um námssamninga og starfsþjálfun hvað varðar hæfi til að annast nemendur í starfsnámi. Mennta- og menningarmálaráðuneytið fól Rannís að halda utan um umsóknarferlið og auglýsa styrkina haustið 2013. Styrkirnir eru auglýsir einu sinni á ári, yfirleitt í nóvember ár hvert. 

Árið 2019 fengu 116 fyrirtæki styrki fyrir 470 nema. Hér að neðan er hægt að sjá hvernig styrkirnir skiptust á iðngreina.

IðngreinNemarVikur
Bakaraiðn301.041
Bifreiðasmíði6236
Bifvélavirkjun361.032
Bílamálun4102
Blikksmíði484
Fataiðn775
Framreiðsla32970
Gull- og silfursmíði4137
Hársnyrtiiðn20477
Húsasmíði782.299
Húsgagnasmíði122
Kjötiðn3136
Málaraiðn381
Matreiðsla1585.272
Múraraiðn8180
Pípulagnir26890
Snyrtifræði23498
Stálsmíði8220
Vélvirkjun19497
   
Samtals47014.249

 

Hlutverk IÐUNNAR er að staðfesta að vinnustaðurinn uppfylli skilyrði um nemaleyfi, að fyrir liggi staðfesting þess að neminn sé á námssamningi og í vinnustaðanámi. Að lokinni greiningu á umsóknum eru upplýsingar sendar til Rannís sem svarar umsækjendum. IÐAN annast síðan útborgun styrkja í umboði Rannís samkvæmt úthlutunarreglum. Að lokinni úthlutun sendir IÐAN yfirlit um afgreiðslu styrkja.

Sveinspróf | Ýmis verkefnavinna